top of page

Co mě přivedlo k psaní posudků? Čtěte dále... :)

 

Psaním nejrůznějších textů se zabývám prakticky již od školní lavice...

 

Moji první knihou v papírové podobě byl čtenářský deník, díky němuž jsem mohla propojit své dva oblíbené předměty - češtinu a výtvarnou výchovu. Má první kniha, onen zmíněný čtenářský deník, byl tu a tam dáván spolužákům za vzor, což se neobešlo bez občasných uštěpačných poznámek. Na druhou stranu však byli mí spolužáci rádi za to, když jsem za ně pod lavicí sepsala nějaký ten referát, článek nebo jiný sloh, který jsme dostali za domácí úkol.

 

Jakmile jsem odrostla školní lavici a čtenářský deník získal své čestné místo mezi ostatními knížkami v mé knihovně, začala jsem cestovat po světě a jakémukoliv psaní se prakticky vůbec nevěnovala. Naopak jsem se zajímala o knihy, které právě vycházely v zahraničí a několik jsem si jich, coby vzácný suvenýr, přivezla zpět do své domoviny.  The Collector, Geisha, The Bookseller of Kabul jsou jen namátkou vybraná díla, která mne zaujala a díky nimž jsem pronikla do tajů anglicky psané literatury.

 

Osud mne nakonec zavál zpět do mého rodného města, a i když jsem několikrát změnila své bydliště, knihy uložené v knihovně neustále cestovaly spolu se mnou. Můj život v té době nabral na obrátkách a než jsem se nadála, stala jsem se ženou hodného muže a matkou dvou malých holčiček. A někdy v té době, na mateřské dovolené, jsem znovu začala psát. Nejprve to byly jen krátké články do časopisů pro ženy, později jsem se začala věnovat copywritingu, a takto získané peníze se staly příjemným přilepšením do našeho rodinného rozpočtu.

 

Když jsem o několik let později zůstala na rodičovské dovolené se svojí druhou dcerkou, rozhodla jsem se napsat povídkovou sbírku příběhů, které byly inspirovány skutečnými historickými událostmi. U jedné povídkové sbírky však nezůstalo. Časem se k ní přidal i druhý díl povídek a taky jedna krátká novela Zahrada mého života. V roce 2019 pak vyšel můj první román nazvaný Svět, co byl mým a nyní (v roce 2020) dokončuji druhý román pod názvem Lastočka.

 

Od dob, kdy jsem začala psát, uběhlo mnoho vody v řekách celého světa a já dnes, obohacena o poučení z chyb, kterých jsem se dříve při psaní dopouštěla, pomáhám začínajícím spisovatelům při psaní autorských debutů, nebo vypracovávám lektorské posudky již sepsaných rukopisů. Říká se, že co lektor, to jiný názor na rukopis. Pravdou je, že univerzální návod nebo zhodnocení práce prostě neexistuje, zrovna tak neexistuje univerzální model čtenáře, který si knihu zakoupí na pultu knihkupectví. Co člověk, to názor, ale díky posudku budete znát alespoň můj pohled na váš rukopis a dle libosti ho pak můžete dále upravovat a rozvíjet.

 

Pokud by vás zajímalo cokoliv z této oblasti, budu velice ráda za vaše dotazy.

 

Napište mi:  

 

Bližší informace k posudkům:

 

Cena: 1900 CZK bez DPH (2299 CZK vč. DPH)

 

Cena zahrnuje prostudování celého autorského rukopisu (do rozsahu cca 150 A4 stran) a vypracování posudku - zpětné vazby, v rozsahu cca 1 A4 textu (může být i delší, dle potřeby). 

V posudku se zaměřím na rozbor méně zdařilých míst v textu, na řadu přijde i zhodnocení dějové linie, a také označím ta místa v rukopise, která se autorovi naopak vydařila, a která by se mohla v textu dále rozvíjet. Probereme si zastoupení přímé řeči a její umístění v textu. Zaměřím se i na hlavní postavy v příběhu, jejich zastoupení v ději příběhu a autentičnost jejich popisu. 

Dle svého nejlepšího vědomí doporučím změny, kterými by případně měl rukopis projít a v celkovém zhodnocení textu doporučím, jak by se mohlo s rukopisem pracovat dále. Součástí je i objektivní vyhodnocení, zda je rukopis již připraven ke knižnímu vydání, případně na čem je potřeba ještě zapracovat. V oblasti realizace a vydání knihy se totiž vždy nabízí více možností - od nabídky některému z českých nakladatelství, až po vydání knihy na vlastní autorovy náklady, nebo prostřednictvím jiného knižního projektu. 

Vypracování posudku trvá přibližně týden, v závislosti na předchozích objednávkách a autor bude předem s časovým plánem seznámen. Jelikož se ke mě doneslo, že je cena za tento posudek (respektive za cca 1 A4) vysoká, ráda bych zmínila, že poplatek za posudek je především kompenzací za čas, který musím věnovat přečtení rukopisu. Ať už čtení dělím na večery, nebo na plné dny, vězte, že nikdo není schopen přečíst knihu za pouhých pár hodin, a pokud mám k textu cokoliv napsat, musím mu věnovat i potřebnou pozornost.

Pokud tedy v šuplíku schováváte poklad, který jste léta sepisovali a netušíte, jaký bude jeho další osud, svěřte ho do mých rukou a společně se podíváme na to, kam bychom ho mohli dále nasměrovat. Rozhodně nemusíte mít žádné obavy. Nikdo jiný, nežli já, se do vaší tvorby nezačte a věřte, že každý rukopis se může stát textem, který pohladí po duši :)

Jitka Zavodna 14.82.jpg
bottom of page