top of page
cover3d- kniha - tablet - tel.png
Cena knihy je 199 CZK vč. DPH a dopravy.

Kniha Lastočka
ISBN 978-80-11-00141-4

cover3d-kniha.png

Příběh neobyčejné lidské odvahy a touhy po svobodném životě...

Anotace ke knize: 

V roce 1932 se do rodiny českého komunistického funkcionáře Josefa, žijícího v ruském Novosibirsku, narodí malé děvčátko Ludmilka. Její idylické dětství, v přepychu a bezstarostnosti, se ze dne na den přehoupne do temna rudé zlovůle. Krátce poté, co Josef upadne v nemilost bolševických pohlavárů, prchá celá rodina do bezpečí Československa. Ale štěstí není zadarmo a pro každého...

Druhá světová válka, nacismus a v neposlední řadě nástup komunismu k moci v roce 1948 opět zatlačí Josefovu rodinu až na samý okraj lidské existence. Josef je obviněn z vlastizrady a odsouzen k mnohaletému žaláři. Mezitím se Ludmila, daleko za branami věznice, snaží postavit na vlastní nohy, najít sebe sama a žít jak nejlépe dovede. Ovšem tlak politických událostí nepřímo ničí vše, co se snaží ze všech sil zachránit. Rodinu, vztahy v zaměstnání, a nakonec i manželství.

 

Ve chvíli největšího osamění se z ničeho nic objeví. Zdánlivě prostý důvod, který ji přinutí změnit strnulý pohled na svět, pohlédnout svému životu do tváře a zamilovat si ho takový, jaký je...

 

Životní příběh, sepsaný na základě skutečných událostí je vyprávěn paní Ludmilou, a najdeme v něm nejen autentické vzpomínky na významné historické milníky naší země, ale i na Rudolfa Slánského, Antonína Zápotockého, a nepřímo i Miladu Horákovou.

Cena knihy je 199 CZK vč. DPH a dopravy.

Chcete znát více o tomto příběhu? Napište mi na

 

 

 

nebo použijte kontaktní tlačítko :

Recenze:

lastočka.jpg
sabi.jpg

Jitka Závodná opět dokázala, že silné a dramatické životní příběhy plné zvratů jsou její parketa. Líčí život Ludmily a její rodiny s citem a laskavostí, ale nebojí se vše ukázat v pravém světle. Skvěle přitom kombinuje své vyprávění v minulém čase s dramatickými chvílemi, které píše v čase přítomném. Příběh najednou dostane grády a čtenář ani nedýchá a bojí se o hrdiny spolu s jejich rodinou...

obálka od barus.jpg

Už jsem před časem psala, že  Jitku Závodnou jsem objevila úplnou náhodou, když jsem si vybírala knihu k recenzi pro projekt Čteme české autory. Recenzovala jsem povídkové soubory Osudy válkou změněné I a Osudy válkou změněné II a také knihu Zahrada mého života. Poté jsem přímo od autorky dostala její další knižní počin nazvaný Svět, co byl mým, který mě opět přesvědčil, že Jitka Závodná má v mém knižním světě stabilní místo. Aktuálně jí vyšla knížka s půvabnou a osobitou obálkou, kterou si vytvořila sama, Lastočka.

baru knihomolka.jpg
bottom of page